Üyelik Girişi
Basında Yer Alan Haberlerimiz
KUL VESİLE ŞİFAYI VEREN ALLAH
*SİROZUN *HEPATİT C VE B NİN VE %100 BİTKİSEL TEDAVİSİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİNİN BİTKİSEL TEDAVİSİ

Nedeni Bilinmeyen Karaciğer Sirozunun Bitkisel Tedavisi

NEDENİ BİLİNMEYEN KARACİĞER
SİROZUNUN BİTKİSEL TEDAVİSİ

Karaciğer sirozu, dünyanın pekçok bölgesinde ve ülkemizde en önemli ölüm nedenlerinden
birisidir. Sebep Batı Avrupa ve Kuzey Amerikada çoğunlukla alkol tüketiminin fazla olması iken
dünyanın diğer birçok bölgesinde ise önemli bir toplum sağlığı problemi olan viral hepatitlerdir. HBV ve
HCV'ye bağlı olarak gelişen kronik karaciğer hastalığı nedeni ile ülkemizde de karaciğer sirozu önemli
bir mortalite ve morbidite kaynağıdır.
TANIM
Karaciğer (KC) yapısının yaygın olarak hepatoselüler nekroz, rejenerasyon, nodüler oluşum ve
fibroz doku ile bozularak değişmesi sonucu meydana gelen ilerleyici bir hastalıktır. Karaciğer sirozu
morfolojik özelliklerine, fonksiyonel durumuna, klinik evresine ve etiolojisine göre sınıflandırılabilir
(Tablo.1). Günümüzde klinik uygulamalarda etiolojik ve klinik evreye göre sınıflama daha çok
kullanılmaktadır.
Tablo.1: Sirozun sınıflaması
A- MORFOLOJİK B-FONKSİYONEL C-KLİNİK EVREYE GÖRE D-ETYOLOJİK
1-Makronodüler 1-Aktif 1-Kompanze 1-Viral (B,C,D)
2-Mikronodüler 2-İnaktif 2-Dekompanze 2-Otoimmün
3-Karışık (miks) 3-Biliyer
4-Metabolik
5-İlaç ve toksinler
6-Vasküler
7-Diğer

ETYOLOJİ

Ülkemizde en önemli sebep kronik viral hepatit B ve C olup alkolik ve biliyer hastalıklarda onu
izlemektedir. Bunların dışında kalıtsal metabolik hastalıklar, hepatik venöz çıkış tıkanıklığı da siroz
sebebidir. Günümüz koşullarında yapılan tüm klinik ve laboratuar araştırmalarına rağmen bir grup
hastada sebep ortaya konamamakta ve bu hastalar idyopatik veya kriptojenik siroz olarak
tanımlanmaktadır (Tablo.2)
Morfolojik özellikler: Karaciğer sirozu karaciğerin makroskopik görünüşüne ve oluşan
nodüllerin özelliklerine göre makronodüler, mikronodüler ve miks olmak üzere 3 morfolojik tip olarak
tanımlanır. Bu morfolojik tiplerin özellikleri ise şöyledir;
1- Makronodüler siroz: Değişik çaptaki nodül ve septalarla karakterize olup, bazı nodüllerin
çapı 5 cm'ye ulaşabilir. Septumlar genellikle kalındır. Postnekrotik siroz (kronil viral hepatitlere
bağlı) bu gruba girer.
2- Mikronodüler siroz: 1 cm'den küçük, eşit çaptaki ufak nodüllerin arasında muntazam
görünümlü, ince septumlar ile karakterizedir. Alkolik siroz bu gruba girer.
3- Karışık siroz: Sirotik karaciğerlerin büyük kısmı bu gruba girer, makro ve mikronodüler tipin
özellikleri birlikte gözlenir.
Tablo.2: Siroz etiyolojisi
A-NEDENİ KANITLANMIŞ OLANLAR
1-Kronik hepatitler
a.Viral hepatitler (B, C, D)
b.Otoimmün hepatitler
2-Alkol
3-Biliyer hastalıklar

Bu rahatsızlığın  LOKMAN HEKİM TAYYAR'IN yapmış oldugu bitkişsel karışımlar sonucu bu rahatsızlıktan iyileşen hastalar mevcuttur.
Bu tür rahatsızlıkların Şifası Mümkündür.

www.lokmanhekimtayyar.com

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret500987
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Hava Durumu
Takvim
Saat